Nieuws

Projectsubsidies
  • 18 december 2017

8 miljoen euro voor 4 nieuwe stadsvernieuwingsprojecten

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, ondersteunt vier nieuwe stadsvernieuwingsprojecten. De steden Brugge, Deinze, Gent en Oostende ontvangen een projectsubsidie na een gunstig advies van de expertenjury. De minister kent de steden in totaal acht miljoen euro toe.
logo infopunt publieke ruimte
  • 24 september 2017

ABB werkt samen met Infopunt Publieke Ruimte

Het Agentschap Binnenlands Bestuur sloot onlangs een samenwerkingsovereenkomst af met het Infopunt Publieke Ruimte onder impuls van de Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand. Voortaan mag ABB zich Ambassadeur Publieke Ruimte noemen. Beide organisaties willen hiermee elkaars werking uitdragen naar hun respectievelijke partners. Ook wisselen ze kennis uit rond de raakvlakken die tussen beide bestaan. Daarom schoven we even aan tafel bij onze nieuwe “collega’s”.
Tijdelijk anders bestemmen
  • 23 augustus 2017

Colloquium Tijdelijk anders bestemmen

Op 11 oktober 2017 organiseert team stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur een studiemoment over tijdelijk anders bestemmen. In het brede kader van de ontwikkeling van de gemeente/stad kan het tijdelijk anders bestemmen van terreinen en gebouwen een belangrijke rol spelen, dit zowel in het co-productieve en participatieve proces van een stadsontwikkelingsproject als in een eerste concrete stap van de verdere ontwikkeling van een gebouw/gebied. Ondanks het feit dat tijdelijk anders bestemmen niet nieuw is, twijfelen heel wat gemeenten en steden. Onbekend maakt onbemind. De deelnemers aan het colloquium krijgen aan de hand van concrete voorbeelden uitgebreid antwoord op het waarom, wat en hoe van een tijdelijke invulling.
Conceptsubsidies
  • 18 december 2017

3 nieuwe conceptsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, ondersteunt drie nieuwe stadsvernieuwingsconcepten. De steden Leuven en Antwerpen (tweemaal) ontvangen een conceptsubsidie na een gunstig advies van de expertenjury. De minister kent hen samen 270.000 euro toe.
Afbeelding SmartFlanders
  • 22 september 2017

Smart Flanders programma test slim parkeren

30% van alle stadsverkeer is zoekverkeer, waarbij chauffeurs op zoek zijn naar een parkeerplaats. Smart Flanders liet deze zomer studenten meezoeken naar een oplossing om dat te verbeteren. 
Smart Flanders
  • 7 juli 2017

Studenten werken met real-time data aan oplossingen voor parkeeruitdagingen in steden.

Het Smart Flanders-programma wil centrumsteden ondersteunen om met real-time data oplossingen te creëren voor stedelijke uitdagingen. In een eerste datapiloot gaan steden in samenwerking met IMEC vzw parkeerdata ontsluiten.
Jeugdmonitor illustratie
  • 25 september 2017

Lancering jeugdmonitor: een stem voor kinderen & jongeren

Op donderdag 21 september 2017 lanceerden Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz de jeugdmonitor. Dit is een online bevragingstool die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt aan alle Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met de tool kunnen ze groepen kinderen en tieners bevragen over hoe zij wonen en leven in hun buurt, stad of gemeente ervaren.
Foto fietsacrobaat
  • 21 september 2017

Arktos: Het kan wél!

Stad Leuven doet vaak beroep op de diensten van Arktos vzw. Ook andere steden en gemeenten volgen dat voorbeeld, net als de Vlaamse overheid zelf trouwens. Maar waar staat die kruispuntorganisatie juist voor? Geen gemakkelijke opgave zo blijkt. Dus legden we die vraag voor aan algemeen directeur Erik Vanwoensel en Limburgs directeur Gert Bortels.
stadsmonitor
  • 26 juni 2017

Visie op leefbare en duurzame steden geactualiseerd

In maart 2018 verschijnt de zesde editie van de Stadsmonitor. Die gaat na of de steden in een leefbare en duurzame richting evolueren. Aan de basis van de indicatorenset ligt een visie op leefbare en duurzame steden, die dateert uit 2004. Maar onze samenleving staat niet stil.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad