Nieuws

Militair hospitaal (Antwerpen)
  • 18 mei 2017

Stadsvernieuwing: oproep 2017

Op 12 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen goed. Daarmee gaf de Vlaamse Regering groen licht aan minister Liesbeth Homans om de oproep 2017 voor Stadsvernieuwing te lanceren.
Afbeelding Utopia Aalst
  • 21 april 2017

Dansen in de bib? Binnenkort geen utopie meer in Aalst!

Met het stadsproject ‘Utopia’ brengt Aalst de bibliotheek en de Academie voor Podiumkunsten in een gebouw waarvan ze de ruimte slim delen. De stad koos een historische locatie uit om het project te realiseren. Tegen 2018 zou het huwelijk tussen academie en bibliotheek een feit moeten zijn. Daarmee krijgen de Aalstenaars een culturele huiskamer in het centrum van de stad.
logo Urban Agenda
  • 21 april 2017

Vlaamse steden, sterke partners in de EU Urban Agenda

De Europese Urban Agenda krijgt vorm in de zogenaamde EU-partnerschappen. De Vlaamse steden zijn daarin heel actief. Begin deze maand duidden de Directeurs-Generaal voor stedenbeleid van de diverse EU lidstaten Roeselare aan als mede-coördinator van een nieuw partnerschap over energietransitie. Antwerpen treedt toe tot het al even nieuwe partnerschap rond duurzaam landgebruik.
  • 2 mei 2017

De bevraging “Wat vind jij van je stad?” is gestart!

Jouw mening over je stad en je buurt is voor de Vlaamse overheid en voor het stadsbestuur belangrijk. Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering de bevraging “Stadsmonitor 2017” bij ruim 90.000 personen in 13 Vlaamse centrumsteden.
Afbeelding De Krook
  • 21 april 2017

De Krook: trefpunt voor cultuur en kennis, inspiratie en innovatie

Gent heeft iets met boeken. Een boekentoren, een Nobelprijswinnaar Literatuur, … De nieuwe Gentse stadsbibliotheek past in die lange traditie. Maar het is veel meer dan louter een bibliotheek. Het maakt deel uit van een groot stadsvernieuwingsproject. De Krook verbindt mensen, partners en disciplines. Een overzicht.
Affiche kick-off KETMET
  • 21 april 2017

Kuregem - De verbindende kracht van speelkoffers

Op 29 maart 2017 trapte Cultureghem vzw het nieuwe KETMET-seizoen af met een groot  openingsfeest. KETMET bevordert de sociale cohesie en geeft onderbenutte private ruimte een nuttige functie voor de hele buurt. Deelnemers kunnen kennismaken met een succesvol origineel en innoverend project: Playbox. Een voorbeschouwing!
afbeelding bibliotheek Elsene
  • 21 april 2017

Sans Souci, bibliotheek van Elsene

Elsene telt twee stedelijke bibliotheken. Sans Souci is de Nederlandstalige bibliotheek, die recent een gedaanteverwisseling onderging. Nu is het meer dan een bibliotheek, het werd een interactieve ruimte. De klemtoon ligt voortaan op meertaligheid en het benutten van lokaal talent.
Afbeelding bibliotheek Waregem
  • 21 april 2017

Waregem-Zuid: hypermoderne bibliotheek bekroont stadskernhernieuwingsproject

De Waregemse bibliotheek was toonaangevend in de jaren ’70.  De boekentempel hoorde bij het cultuurcentrum ‘De Schakel’, dat op zijn beurt deel uitmaakte van ‘het Pand’, het aaneensluitende betonnen gebouwencomplex dat de stedelijke diensten huisvest.  Door zijn kleinschaligheid voelde de oude bibliotheek aan als een te verborgen en gesloten geheel.  Daar komt nu verandering in.  De gloednieuwe bibliotheek is een architecturale parel, die meerdere gebruikstoepassingen toelaat.
  • 27 februari 2017

Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: stand van zaken

Zoals afgesproken in  het Regeerakkoord 2014-2019 bundelt het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen van  23 december 2016 drie financieringsstromen in een Vlaams investeringsfonds.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad