Nieuws

stadsmonitor_maart2018
  • 21 februari 2018

Publieksmomenten team Stedenbeleid - ABB

De eerste drie maandagen  van maart vinden er drie evenementen plaats waarbij het team stedenbeleid in interactie zal treden met het publiek. Op 5 maart vond de Slim in de Stad-prijsuitreiking  plaats.
Het Oude Noorden
  • 21 februari 2018

‘Het Oude Noorden’ in Rotterdam, een wijk in opkomst

Het Oude Noorden is een typische woonwijk die bestemd was om de overvolle binnenstad van Rotterdam te ontlasten. Rond 1870 verschenen de eerste woningen rond de net aangelegde Noordsingel. In dezelfde periode werd de gevangenis aan de Noordsingel gebouwd.
stadsmonitor_maart2018
  • 25 januari 2018

Voorstelling Gemeente- en Stadsmonitor

Op 19 maart 2018 lanceert het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met het departement Kanselarij en Bestuur (DKB) de Gemeente- en Stadsmonitor in het ICC Gent.
Growfunding groep
  • 21 februari 2018

Growfunding, de Brusselse versie van crowdfunding

Hanne Lahousse verliet het team stedenbeleid zomer 2017 om deel uit te maken van de vzw Growfunding. Inmiddels is Hanne helemaal ingeburgerd in haar nieuwe baan en staat ze ons te woord. Deze jonge vzw bestaat nu vijf jaar.
Transport for London
  • 21 februari 2018

Meerwaarde van een Open Data Charter – Transport for London als voorbeeld

Op 1 januari 2017 lanceerde Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans het Smart Flanders-programma. Met dit programma wil de Vlaamse overheid de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel (VGC) ondersteunen in hun verdere ontwikkeling tot smart cities.
luchtfoto stad
  • 19 december 2017

Oproep ‘City of Things’ - Slimme steden en gemeenten

Begin 2017 bouwden Vlaanderen, Stad Antwerpen en Imec samen ‘City of Things’ uit, een digitale stad verweven met de werkelijke stad om de mogelijkheden van smart cities te onderzoeken. In die proeftuin testten gebruikers de technologie uit in de praktijk.
Antwerpen-Londen Cinema whirled web4
  • 21 februari 2018

Antwerpen - Londen: creatief met spoorwegviaduct

Met het stadsvernieuwingsproject ‘Vergeten Straat’ beoogt Antwerpen een creatieve invulling te geven aan de leegstaande spoorwegbogen, die lopen van pakweg de Plantin-Moretuslei tot de Tu
Kortrijk Overleie
  • 9 februari 2018

Save the date: 'Infomoment stadsvernieuwing'

Op maandag 12 maart 2018 organiseert het team stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur een infomoment over stadsvernieuwing oproep 2018  in het VAC Herman Teirlinck te Brussel. Hou deze namiddag alvast vrij in je agenda!
foto leefstraat Gent
  • 19 december 2017

Leefstraat Gent krijgt structurele ondersteuning

Begin 2015 reikte minister Liesbeth Homans aan Leefstraat (stad Gent) de Thuis in de stad-prijs uit. Het Leefstraatexperiment laat bewoners en beleidsmakers ervaringsgericht zoeken naar een andere benadering van de straat en de openbare ruimte.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad