Nieuws

materialenbeheer
  • 22 juni 2017

Subsidies duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) subsidieert jaarlijks (inter)gemeentelijke projecten die op een innovatieve manier aan de slag gaan met duurzaam materialenbeheer. Daarmee willen ze de circulaire economie in steden en regio's stimuleren. Innovatieve projecten vormen een aanvulling op een gedegen afvalinfrastructuur.
verticaal groen
  • 14 juni 2017

Stadsvernieuwing: thematische oproep 2017

Minister Homans lanceert voor het eerst een oproep voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Het thema voor 2017 is GROEN IN DE STAD.
  • 2 mei 2017

De bevraging “Wat vind jij van je stad?” is gestart!

Jouw mening over je stad en je buurt is voor de Vlaamse overheid en voor het stadsbestuur belangrijk. Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering de bevraging “Stadsmonitor 2017” bij ruim 90.000 personen in 13 Vlaamse centrumsteden.
participatie
  • 22 juni 2017

Kinderen en jongeren krijgen stem

Een nieuwe uitdaging voor planners en beleidsmakers. Stilaan groeit het besef in Schotland dat kinderen en jongeren amper of geen inspraak hebben in het planningsproces. Een hervorming van het planningssysteem dringt zich op. Dr. Jenny Wood van de Heriot Watt Universiteit in Edinburgh formuleerde vijf aanbevelingen om de participatie van kinderen en jongeren bij het planningsproces te versterken. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 1989 vormt haar uitgangspunt. Het verdrag bundelt de rechten van alle kinderen over de hele wereld, ongeacht de huidskleur, religie of het geslacht. Het erkent de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van kinderen. Het recht op participatie is één van de vier leidende principes.
 Wonen aan de Leie (Deinze)
  • 19 mei 2017

Nieuw Vlaams fonds voor (groot)stedelijke stimuli en plattelandsinvesteringen

Vanaf 2017 komen de middelen voor het Plattelandsfonds en het Grootstedenbeleid in het Vlaams fond ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. De subsidiedossiers worden behandeld door team stedenbeleid (Agentschap Binnenlands Bestuur). De subsidiëringswijze bouwt voort op de werking van het vroegere Plattelandsfonds en het grootstedenbeleid.
afbeelding bibliotheek Elsene
  • 21 april 2017

Sans Souci, bibliotheek van Elsene

Elsene telt twee stedelijke bibliotheken. Sans Souci is de Nederlandstalige bibliotheek, die recent een gedaanteverwisseling onderging. Nu is het meer dan een bibliotheek, het werd een interactieve ruimte. De klemtoon ligt voortaan op meertaligheid en het benutten van lokaal talent.
Prijswinnaar editie 2016
  • 22 juni 2017

Vlaams minister Homans lanceert de ‘Slim in de Stad-prijs’ 2017

Vandaag lanceert Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans een nieuwe editie van de ‘Slim in de Stad-prijs’. Met die prijs wil minister Homans de centrumsteden aanzetten om na te denken over hun grote maatschappelijke uitdagingen. “We dagen de steden uit om innovatieve ideeën en concepten te bedenken die bijdragen tot de evolutie van onze Vlaamse centrumsteden tot Smart Cities”, aldus Vlaams minister Homans.
Militair hospitaal (Antwerpen)
  • 18 mei 2017

Stadsvernieuwing: oproep 2017

Op 12 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen goed. Daarmee gaf de Vlaamse Regering groen licht aan minister Liesbeth Homans om de oproep 2017 voor Stadsvernieuwing te lanceren.
Afbeelding Utopia Aalst
  • 21 april 2017

Dansen in de bib? Binnenkort geen utopie meer in Aalst!

Met het stadsproject ‘Utopia’ brengt Aalst de bibliotheek en de Academie voor Podiumkunsten in een gebouw waarvan ze de ruimte slim delen. De stad koos een historische locatie uit om het project te realiseren. Tegen 2018 zou het huwelijk tussen academie en bibliotheek een feit moeten zijn. Daarmee krijgen de Aalstenaars een culturele huiskamer in het centrum van de stad.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad