Nieuws

Genk Verslimmen - winnaar slim in de Stad-prijs 2015
  • 14 december 2016

Genk zet sociale en digitale netwerken in om kansarmoede en leerachterstand terug te dringen

Genk is één van de winnaars van de eerste editie van de Slim-in-de-Stadprijs. De stad werkte een concept uit om kinderarmoede en onderwijsachterstand terug te dringen door een combinatie van sociale en digitale netwerken in te zetten.
afbeelding_urban_innovative_actions
  • 13 oktober 2016

Europa subsidieert uniek cohousingproject in Antwerpen

Het OCMW Antwerpen start met een vernieuwend cohousingproject waarbij jonge erkende vluchtelingen en jonge Antwerpenaars gedurende minstens één jaar samenwonen. Voor dit unieke cohousingsinitiatief krijgt Antwerpen Europese subsidies. Het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie koos Antwerpen uit als laureaat van 378 inzending uit evenveel Europese steden. Een hele prestatie.
Tochten van hoop Brussel
  • 15 september 2016

Tochten van Hoop kaart Brusselse sociale problematiek aan

Tochten van Hoop kaart Brusselse sociale problematiek aan
OPEK Leuven
  • 29 november 2016

Subsidies stadsvernieuwing voor Aalst, Eeklo en Leuven

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans kende de steden Aalst, Eeklo en Leuven een projectsubsidie stadsvernieuwing toe.
afbeelding_auto_stekker_aardbol
  • 13 oktober 2016

Projectoproep Clean Power for Transport

Projecten die uitvoering geven aan het actieplan ‘Clean power for transport’ komen in aanmerking voor projectsubsidies. Hiervoor loopt momenteel een oproep. Tot 28 oktober 2016 kan je projectaanvragen indienen.
Samen voor Nekkerspoel
  • 1 september 2016

360.000 euro voor ontwerp stadsvernieuwing in 5 steden

Op 15 juli jl. kende de Vlaamse Regering vijf nieuwe conceptsubsidies toe, samen goed voor een bedrag van 360.000 euro.
  • 22 november 2016

Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering op vrijdag 18 november 2016 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat de regels vastlegt voor de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen.
Afbeelding Ghent Smart City
  • 5 oktober 2016

Slimme stad Gent zet de mens voorop

Stad Gent was één van de laureaten van de Slim-in-de-Stadprijs 2015. De stad legt de focus op de menselijke component in de stad van de toekomst, want slimme steden bestaan niet zonder hun slimme burgers.
Simulatie Academieplein Turnova in Turnhout
  • 29 augustus 2016

Turnova op toerental

Wie Turnhout zegt, denkt spontaan aan drukkerij Brepols. Ze ontplooiden hun activiteiten op het einde van de 18de eeuw aan de achterkant van de Grote Markt. De drukkerij groeide in de 20ste eeuw uit tot een wereldleider waardoor de vestiging te klein werd.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad