Nieuws

  • 24 december 2018

Investeringen in sociale Infrastructuur 2018

De subsidie-oproep 'Investeringen in sociale infrastructuur' ondersteunt steden om investeringsprojecten op te zetten voor sociale infrastructuur die bijdragen aan het terugdringen van (kan
Tivoliwijk
  • 12 december 2018

De Tivoliwijk : een duurzame wijk in de Brusselse kanaalzone

De Brusselse kanaalzone is hot vandaag en ondergaat sinds enkele jaren een ware metamorfose. Het Kanaalplan, zoals uitgewerkt door o.a. Alexandre Chemetoff, geeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal handvatten om een reeks doelstellingen te bereiken aan weerszijden van het kanaal Charleroi-Brussel.
Scheldekaaien
  • 27 november 2018

Stadsvernieuwing is een sociaal rechtvaardigheidsvraagstuk

Burgerlijk ingenieur-architect Michiel Dehaene is professor Stedenbouw aan de Universiteit Gent. Naast Marcel Smets was André Loeckx - professor architectuur theorie aan de KU Leuven - een van zijn leermeesters.
  • 24 december 2018

'Groen en blauw in de stad' 2018 - Thematische stadsvernieuwingsprojecten

In 2018 lanceerde minister Liesbeth Homans een nieuwe thematische oproep, ditmaal rond het thema ‘Groen en blauw in de stad’. Een thematisch stadsproject is een kleinschalig en vernieuwend stadsproject, dat inspeelt op één of meerdere specifieke stedelijke uitdagingen.
jeugd Harelbeke
  • 12 december 2018

Harelbeke gaat slim om met de jeugdmonitor

Met de jeugdmonitor ontwikkelde de Vlaamse overheid een handig instrument om lokale besturen een duwtje in de rug te geven bij het uitstippelen van een kindvriendelijk beleid. Via een hele reeks online vragen kunnen steden en gemeenten jonge burgers bevragen over hun buurt, hobby’s en school. Robbe Bleuzé, jeugdconsulent bij de stad Harelbeke, vertelt ons hoe de stad met deze online tool aan de slag is gegaan.
Streetart Frida Khalo
  • 27 november 2018

Artiesten en secundaire gentrificatie

Tijdens de jaren ‘70 en ‘80 was de status van West-Berlijn bij de rock ’n roll avant-garde niet minder dan mythisch te noemen. En dat was niet alleen aan Lou Reeds Berlin te danken. Reed nam die plaat trouwens in Londen op.
De Hoorn Leuven urban agenda
  • 12 december 2018

Twee nieuwe wagonnetjes voor de Urban Agenda-trein

In het kader van de Europese Urban Agenda van november 2018 in Wenen keurden de Directeurs-Generaal, voor Stedelijke Zaken (DGUM) twee nieuwe partnerschappen goed. Deze twee partnerschappen – het eerste rond Cultuur en Cultureel Erfgoed, het tweede rond Veiligheid in de Publieke ruimte – komen bovenop de twaalf lopende partnerschappen.
De Potterij Mechelen
  • 27 november 2018

De Potterij terug in omloop

Blackfields zijn zwaar vervuilde gronden waarvan de saneringskost hoger uitkomt dan de waarde van de grond en de gebouwen die erop staan. Niemand is geïnteresseerd om die terreinen aan te kopen en te saneren. Sinds 2009 koopt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dergelijke sites aan. OVAM heeft momenteel een 15-tal blackfields in eigendom. De Potterij in Mechelen is daar één van.
stadsvernieuwing Dendermonde
  • 27 november 2018

Een nieuw masterplan voor het station van Dendermonde

Mobiliteit is voor vrijwel alle steden een belangrijk maar tegelijk heikel thema.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad