Lancering thematische oproep stadsvernieuwing 2019

  • 2 april 2019

Voor de derde keer lanceert de minister bevoegd voor stedenbeleid in het kader van stadsvernieuwing een thematische oproep . Jaarlijks trekt de Vlaamse overheid 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Per project wordt maximaal 500.000 euro toegekend, die uitsluitend voor investeringen kunnen worden aangewend.  Voor de oproep 2019 is gekozen voor zachte mobiliteit en multimodaliteit’. We mikken op kleinschalige en vernieuwende stadsprojecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen. Voor de realisatie is er maximaal 3 jaar tijd voorzien. Het is de bedoeling om vlot in te spelen op nieuwe uitdagingen of op uitdagingen waarop nog geen afdoende antwoord wordt gegeven.

Er is nood aan een mobiliteitsshift: steden moeten hun inwoners verleiden om te kiezen voor vervoersmodi die bijdragen aan de stedelijke leefbaarheid. Met deze oproep zijn we op zoek naar vernieuwende voorbeeldprojecten die meehelpen om die omslag te maken. Daarvoor is er nood aan en veilig zacht mobiliteitsnetwerk dat aandacht heeft voor voetgangers, fietsers en trage wegen. Een netwerk dat ook de multimodale bereikbaarheid van de stad en haar buurgemeenten garandeert. Bij de uitbouw hiervan is het van belang dat het niet alleen de stad overspant, maar ook de stadsregio verbindt. Er moet voldoende aandacht zijn voor de dagelijkse pendelbeweging die gemotoriseerd verkeer vanuit de omliggende gemeenten naar een werkplaats in de stad brengt. Goede fietsinfrastructuur in de stad moet aangevuld worden met adequate en veilige fietsverbindingen vanuit de randgemeenten naar de stad.

Meer informatie over deze thematische oproep vind je terug in de visietekst.
Deze oproep loopt tot 12 juli 2019.

Documenten thematische oproep 2019: 'zachte mobiliteit en multimodaliteit'