LABIOMISTA, mix van het leven

  • 20 september 2019

Op 6 juli 2019 opende LABIOMISTA haar deuren op de terreinen van de oude mijn en zoo van Zwartberg. Stad Genk en de kunstenaar Koen Vanmechelen gingen voor het project een diepgaande samenwerking aan. LABIOMISTA staat voor  verwondering. Het project geeft een nieuwe impuls aan de brede buurt en kiest resoluut voor mens en samenleving. Het is in de eerste plaats een inhoudelijk project van waaruit nieuwe ideeën, projecten en modellen de wereld ingestuurd worden. Als krachtige kruisbestuiving tussen kunst, wetenschap en maatschappij is LABIOMISTA een ode aan de mix van het leven.

De geschiedenis van Genk ontwikkelde zich de voorbije decennia eerder monocultureel: eerst met de ontdekking van steenkool en nadien met de vestiging van de autobouwer Ford. Stad Genk gaat nu voor een gedifferentieerde economische aanpak. De drie koolmijnsites Waterschei, Winterslag en Zwartberg kregen de laatste jaren ieder een volledig nieuwe invulling. In Winterslag kwam C-mine, als creatieve en culturele hotspot. In Waterschei koos de stad Genk met Thor Park voor (high)technologie. Het terrein van de koolmijn van Zwartberg sluit het rijtje.

Op de mijnsite van Zwartberg liet een nieuwe invulling lang op zich wachten. De mijn van Zwartberg sloot in ’66 de deuren. De zoo van Zwartberg was er een tijdje gevestigd. Op het terrein bleef praktisch geen enkel mijngebouw overeind. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden vonden Stad Genk en de kunstenaar Koen Vanmechelen elkaar rond het project LABIOMISTA, letterlijk “mix van het leven”. Al meer dan twintig jaar werkt Koen Vanmechelen rond diversiteit, identiteit en mensenrechten. Dit project geeft een nieuwe impuls aan de brede buurt en kiest resoluut voor mens en samenleving. Het project speelt volledig in op de genius loci. Op deze gewonde plek, een kruispunt van diversiteit, vinden mens en samenleving, natuur en kunst elkaar. LABIOMISTA is voor stad Genk een belangrijke schakel als toekomstproject voor verdere ontwikkeling en moet de stad en de wereld injecteren met nieuwe ideeën en projecten.

Een pad neemt je mee langs Vanmechelens kunstwerken, installaties en dieren. Je wandelt via het impressionante onthaalgebouw, naar de gerenoveerde directeursvilla, onder de studio van de kunstenaar tot in het park met de dierenweides en het parkpaviljoen. Naast het zichtbare, het ruimtelijke luik, bestaat het project in grote mate uit ontmoeting en kennisontwikkeling, met een centrale rol voor Vanmechelens “Open University of Diversity (OpUnDi)”. OpUnDi werd in 2011 opgericht als een intellectueel kruispunt, een ideeënbank en ontmoetingscentrum voor wie bezig is met Vanmechelens centrale focus: bioculturele diversiteit. OpUnDi is een vrijplaats en thuisbasis voor de verschillende onderzoeksprojecten in Vanmechelens ideëenbiotoop, alsook voor de verschillende stichtingen die de werking en resultaten van dat onderzoek maatschappelijk overkoepelen en uitdragen. Met de oprichting van OPUnDi Genk, ontstaat een denk-en doetank van waaruit nieuwe ideeen en initiatieven kunnen geboren worden om van LABIOMISTA een katalysator te maken voor de buurt en de stad.

 

LABIOMISTA wordt sterk ingebed in de directe buurt, die al sinds enkele jaren actief betrokken is bij de ontwikkeling van de site. Zo werd de voormalige directeursvilla, nu Villa OpUnDi, op initiatief van de buurt geklasseerd. Het Europees project Neighbourhood Power (N-Power) ondersteunt bewoners die zich inzetten voor hun wijk. Het creëren van de verbinding tussen de nabijgelegen wijk Nieuwe Kempen met LABIOMISTA is geselecteerd als een van de twee wijkprojecten in Genk. Nomadland, de naam van het aansluitende park, werd uitgebouwd door stad Genk en de bewoners van Zwartberg naar een concept van Koen Vanmechelen en vormt de verbinding van de buurt met LABIOMISTA. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen.

Er wordt bewust gekozen om geen commerciële horeca- en recreatie-activiteiten te ontplooien op de site van LABIOMISTA. Het zijn de lokale zaken en intiatieven in de buurt die aangemoedigd worden om te groeien. Dat past in de overkoepelende visie om duurzame, gezonde en levendige gemeenschappen te ondersteunen via de koppeling van het lokale en het globale, van kunst en maatschappij. Tot slot kiest Vanmechelen er ook voor om hier, net zoals op zijn andere Open Farms (oa. in Zimbabwe en Detroit), samen te werken met zorggroepen uit de buurt; jongeren, sociaal-economische risicogroepen en mensen die buiten de traditionale opleiding en tewerkstelling vallen. Op LABIOMISTA wordt dan ook  samen met de regenbOog vzw en Covida vrijetijdsbeleving aangeboden aan kinderen, jongeren en mensen met een beperking.

LABIOMISTA kan dus met recht en reden een inclusief verhaal genoemd worden, dat zin geeft aan mens en samenleving. Uniek is ook dat het entreegeld van LABIOMISTA hiervoor zal gebruikt worden. De inkomsten van LABIOMISTA worden namelijk integraal geherinvesteerd in de publieke werking van het park en in de projecten in de buurt.

In de ruimere omgeving zoekt LABIOMISTA aansluiting met het Kolenspoor, een project dat de koolmijnsites met elkaar wil verbinden via een verlaten treinspoor. Via het grenzende Luciebos is er ook een zoektocht naar fysieke aansluiting met het Nationaal Park Midden Limburg.

LABIOMISTA is in de eerste plaats dus een inhoudelijk project, maar het is ook toegankelijk voor bezoekers. Zo vonden toeristen uit Vlaanderen, de Benelux en ver daarbuiten sinds de opening al hun weg naar Genk. En ook Toerisme Vlaanderen erkent de  toeristische kwaliteiten van deze nieuwe Genkse blikvanger. Op 12 en13 september werd LABIOMISTA gepresenteerd door Toerisme Vlaanderen bij “Reizen naar Morgen”, Een evenement voor iedereen die op een innovatieve, duurzame manier wil meebouwen aan een toekomstbestendig toerisme!

LABIOMISTA

video LABIOMISTA

Library of Collected Knowledge

INTEREG NPower 

Botta

Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)

Reizen naar Morgen

 

Contactpersonen:

Kathleen Monard, Afdelingshoofd Toerisme en Evenementen, Kathleen.Monard@genk.be

Hanne Put, Sitemanager Labiomista, hanne.put@genk.be

Petra Remans, Community Manager, MOUTH Foundation