Complexe stadsprojecten

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden biedt online een draaiboek voor complexe stadsprojecten aan.

Het draaiboek heeft als doel om:

  • de knowhow van de centrumsteden op een samenhangende manier te bundelen
  • de knowhow te delen met andere steden, gemeenten, bovenlokale overheden en de private sector
  • bij te dragen tot een goed kennisplatform.

>> Naar het draaiboek 'complexe stadsprojecten'.