Over innovatieve stadsprojecten

Wonen in de stad aantrekkelijker maken

De Vlaams minister van Steden verleent verenigingen en instellingen subsidies voor innoverende en experimentele projecten die wonen en leven in de stad aantrekkelijker maken.

De Vlaamse overheid ziet vernieuwende projecten uit het verenigingsleven als één van haar belangrijkste hefbomen tot stedelijke vernieuwing en de verbetering van het wonen in de stad.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidiëring, moeten de volgende doelstellingen nastreven:

  • duurzaamheid
  • het beperken van de woon- en leefkost (bv. door het omgaan met de hoge dichtheid of beperkte ruimte in de stad) en
  • bijdragen aan een warme/sfeervolle samenleving.

De projecten moeten inspelen op de demografische en maatschappelijke evoluties van steden:

  • de toename van de bevolking en het aantal gezinnen,
  • verjonging, verkleuring en vergrijzing van de bevolking
  • de stadsvlucht van jonge gezinnen
  • de klimaatverandering.