Het Vlaams stedenbeleid: investeren in een duurzame toekomst

Het Vlaams stedenbeleid stimuleert de steden in hun ontwikkeling tot duurzame steden.

De stad is de motor van de samenleving, een plaats waar op innovatieve wijze oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een duurzame toekomst voor iedereen.

Wat we doen

Vlaanderen stimuleert haar steden zowel met subsidies als met expertise. Ze bevordert innovatie, kennisontwikkeling en ervaringsuitwisseling tussen 'makers van de stad': stadsbesturen, Vlaamse beleidsomeinen, middenveld, ondernemers, wetenschappers.

Concreet gaat het om:

  • Ondersteuning van de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities via het Smart Flanders-programma.
  • De toekenning van de Slim in de Stad-prijs  voor het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst.
  • Subsidies voor en deskundige begeleiding van stadsvernieuwingsprojecten.
  • Kennisopbouw en  -uitwisseling via onderzoek over diverse stedelijke onderwerpen, monitoring van de leefbaarheid in de steden (Stadsmonitor), studiedagen, trefdagen en communicatie.
  • Ondersteuning bij Europese programma’s zoals Urbiscoop (het stedenoverleg van de Benelux), EFRO en JPI Urban Europe.

Wie we zijn

Het Vlaams stedenbeleid is een bevoegdheid van Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Het team Stedenbeleid maakt deel uit van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Contact

Agentschap Binnenlands Bestuur
Team Stedenbeleid
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
02-55 301 91