Het stedenbeleid belicht: de stad als laboratorium en inspiratiebron voor lokale besturen

  • 26 maart 2018

De kersverse eerste ‘digitale’ BinnenBand, het blad van het Agentschap Binnenlands Bestuur, is volledig gewijd aan het Vlaams stedenbeleid. Het nieuwe nummer brengt de stad als laboratorium en inspiratiebron voor lokale besturen. Gesprekken met gangmakers plaatsen de stad en het stedenbeleid in de kijker.

Vier deskundigen schetsen een beeld van belangrijke realisaties en toekomstperspectieven van de stadsvernieuwing, het smart city-verhaal, de co-creatie en de innovatie in het leven en denken over de stad en stedelijkheid.

Inspirerende voorbeelden van stedelijke projecten op het sociaal vlak, op het ruimtelijke-ecologische domein, in de maakeconomie, op slimme mobiliteit en tenslotte bij de proactieve overheid (vooruitziend, sterk, bestuurskrachtig) geven aan dat de stad in beweging is.

Doorheen de interviews komen de eigen instrumenten van het Vlaams Stedenbeleid aan bod en in het oog springende samenwerkingen met andere organisaties.

Lees de BinnenBand