Het gezin in Vlaanderen 2.0

  • 22 juni 2017

Wat is een gezin? Vijftig jaar geleden konden we die vraag vrij eenvoudig beantwoorden. Ondertussen evolueerde de maatschappij enorm. Mensen volgen niet langer de voorgeschreven paden. De levensloop wordt steeds complexer en ook gezinnen zijn meer divers dan vroeger. Naast de klassieke tweeoudergezinnen tellen we nu ook nieuw-samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met een migratieachtergrond, gezinnen in transmigratie… Het concept ‘gezin’ is volop in beweging. Hoe kan het Vlaamse beleid inspelen op die voortdurende evolutie? Waar heeft de samenleving nood aan?

Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen legde die vragen voor aan academici, belangengroepen, hulpverleners en beleidsvoerders. Het leidde tot een veelkleurig portret vol kansen en beleidsuitdagingen en het boek Het gezin in Vlaanderen 2.0. Op 15 mei 2017 (Dag van het Gezin) vond een panelgesprek plaats met Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissariaat), Katrien Verhegge (Kind en Gezin), Gily Coene (VUB - Moraalwetenschappen, leerstoel Humanistiek), Redouane Ben Driss (psycholoog en psychotherapeut) en Petruschka Schaafsma (Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam). Het verslag van het panelgesprek geeft een inkijk op recent gegroeide inzichten en evoluties.

Boek: Het gezin in Vlaanderen 2.0

 Verslag panelgesprek Dag van het Gezin 15.05.2017