Frans smart city project: het Digitale Fort, Issy-les-Moulineaux

 • 9 juli 2018

De voorstad Issy-les-Moulineaux is gelegen langs de Seine, op minder dan 10 km van het centrum van Parijs. Het telt ongeveer 66.000 inwoners. Deze voorstad onderging sinds de jaren tachtig een belangrijke metamorfose. 425 ha, meer dan 40% van de oppervlakte van Issy-les-Moulineaux werd vernieuwd. Verlaten industrieterreinen en vervallen gebouwen maakten plaats voor moderne en aantrekkelijke woonwijken en een aanleg van 53,1 ha groene zone. Dit maakte Issy-les-Moulineaux plots zeer aantrekkelijk voor nieuwe inwoners. Door haar dynamisme en haar innovatiegerichtheid, vooral op het vlak van nieuwe technologieën, en zijn goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, trekt Issy-les-Moulineaux ook vele bedrijven aan zoals Microsoft, Sodexo, Coca Cola. Door de aanwezigheid van vele mediabedrijven, speelt deze voorstad ondertussen een vooraanstaande rol op het vlak van communicatie.

Om de aantrekkelijkheid en de eigenheid van Issy-les-Moulineaux te behouden en te versterken, stelde het stadsbestuur twee doelstellingen centraal in haar “plan local d'urbanisme” (PLU). Enerzijds wil het stadsbestuur van Issy-les-Moulineaux een dynamische en ambitieuze smart city maken, met als grote troef de ligging in het hart van de Franse Metropool. Anderzijds wil het stadsbestuur de unieke levensomgeving van Issy-les-Moulineaux bewaren: residentieel met het behoud van het bestaande groen - blauwe netwerk en een interessant cultureel patrimonium; demografisch met een levendig centrum en bloeiende stadswijken, met een gepaste bewoningsdichtheid, sociale mix en met respect voor het milieu; economisch met een sterke commerciële dynamiek, gelinkt aan de nieuwe openbaar vervoersprojecten in de Franse metropool.

 Strijd tegen de klimaatsverandering

In haar strijd tegen de klimaatsverandering nam het stadsbestuur van Issy-les-Moulineaux meerdere initiatieven:

 1. een door de stad –samen met promotoren en bouwfirma’s- uitgewerkt “Charte Isséeo”, dat aanzet om op het vlak van criteria inzake energie, water, afval, geluid, groene zones, luchtkwaliteit en vervoer en verplaatsing verder te gaan dan de eisen opgelegd door de bestaande regelgeving;
 2. het bouwen van groene scholen en crèches;
 3. het beschermen van de biodiversiteit in de voorstad;
 4. de ecowijken van het Fort d’Issy en van de Seineoevers als goede praktijken stellen;
 5. de vuilniswagens afschaffen, dankzij een pneumatische huisvuilophaling;
 6. minder en beter energieverbruik dankzij IssyGrid®, een intelligent systeem uitgewerkt samen met de elektriciteitsverdeler. Dit is het eerste wijkgebonden “smart grid” in Frankrijk (o.a. ondersteuning van de bewoners om hun energieverbruik te beheersen en ter voorkoming van pieken in het elektriciteitsverbruik, installatie van een intelligente openbare verlichting werd geïnstalleerd, een distributiepunt voor elektriciteitsverdeling zorgt voor het evenwicht tussen energieverbruik – productie en opslag, opslag van energie die gebeurt met gerecycleerde autobatterijen);
 7. het gebruik van aardwarmte;
 8. het energiegebruik beheersen door het gebruik van domotica;
 9. werken aan concrete duurzame oplossingen voor verplaatsingen in de stad op korte termijn en op regionale en nationale schaal op langere termijn (Smart Mobilité)
 10. samen met de inwoners werk maken van de strijd tegen de klimaatverandering.

 Een bekroond voorbeeld: de ecowijk Fort d’Issy

De ecowijk Fort d’Issy is gebouwd op de resten van een oude militaire versterking uit de 19e eeuw, en beslaat 5% van het grondgebied van de gemeente Issy-les-Moulineaux. Er wonen meer dan 3.500 mensen, in 1.623 wooneenheden, waarvan 330 sociale woningen. Je vindt er 2 300 m² handels- en publieke voorzieningen en 44 000 m² beplante groene ruimte met 300 fruitbomen.

Deze wijk hanteert de hoogste normen inzake energie en “smart wonen”. Er wordt volledig geothermisch verwarmd en de wijk is verbonden met IssyGrid® met als doel een optimaal energieverbruik, minder en op het juiste moment. De woningen zijn uitgerust met geautomatiseerde smart voorzieningen. Glasvezel en een domotica-uitrusting maken het mogelijk om van digitale toepassingen gebruik te maken. De bewoners genieten er van gedeeld parkeren, real-time tracking van bussen via hun smartphone en een aanbod van elektrische wagens via een self service systeem. De wijk is ook uitgerust met een systeem van pneumatische huisvuilophaling.

Het project werd bekroond in 2012, 2015, 2016 en 2017.

Fortdissy

10 voorbeelden om te vechten tegen de klimaatsverandering op het lokaal niveau (in het Frans)

Le fort numerique

Le fort numerique Issy-les-Moulineaux