Een wereldwijd netwerk van 100 ‘veerkrachtige steden’

  • 26 maart 2018

Vandaag leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Deze toenemende verstedelijking heeft tot gevolg dat de uitdagingen binnen de steden ook steeds groter worden. Steden moeten daarom een zekere vorm van flexibiliteit, veerkracht ontwikkelen die hen sterken in de aanpak van de talrijke uitdagingen.

In 2013 richtte de Rockefeller Stichting het netwerk ‘100 Resilient Cities’ op, bedoeld om steden veerkrachtig te maken in het omgaan met crisissituaties, hen te steunen in het verder ontwikkelen van die veerkracht en bij het uitdragen van die veerkracht naar andere steden in de respectievelijke regio’s. De gedachte hierachter is dat steden door dit soort problemen op hun agenda te zetten, leren hoe er mee om te gaan. Ze worden er beter in en daardoor worden ze in algemene zin beter in het zorgen voor de basisvoorzieningen, die nodig zijn in een stad in slechte zowel als in goede tijden, voor elke bevolkingsgroep in een stad.

Het netwerk ‘100 Resilient Cities’ wil de steden niet alleen beter bestand maken tegen crisissen waardoor ze plots getroffen kunnen worden (zoals een aardbeving, een epidemie, maar ook een terreuraanval), maar ook tegen aanhoudende problemen zoals hoge werkloosheid, falende overheidsdiensten, terugkerende defecten bij de water- en elektriciteitsvoorziening…. Elke stad is vandaag de dag bezig met de vraagstukken van morgen. Of het nu gaat om verduurzaming van de bestaande woningvoorraad of het stimuleren van een all-inclusive samenleving, steden hebben als drager van de toekomstige economie een voortrekkersrol daar waar het gaat om het stimuleren van innovatie. Innovatie die eigenlijk alleen tot stand kan komen als alle betrokken stakeholders ( publiek, privaat en bewoners van de stad) samen werken aan nieuwe programma’s en projecten die hun steentje bijdragen aan een Resilient City.

Deze samenwerking is per definitie multidisciplinair en vereist veel van een stad en haar bestuur. Daarom keek de jury bij de keuze van de 100 steden, die het netwerk uitmaken, concreet naar:

  • recente katalysatoren voor verandering,
  • hoe innovatief de burgemeesters zijn,
  • welke geschiedenis de stad heeft ten aanzien van het ontwikkelen van samenwerking met allerlei partners ( en dan gaat het niet om outsourcing maar om samenwerking)
  • het betrekken van stakeholders in de volle breedte.

Dit netwerk van 100 ‘veerkrachtige steden’ wordt financieel gesteund met een bedrag van 164 miljoen dollar door de Rockefeller Philanthropy Advisors, een onafhankelijke non profit organisatie, en heel wat belangrijke externe partners.

De steden in dit netwerk ontvangen via vier kanalen de nodige steun om een plan naar meer veerkracht uit te werken:

  • financiële en logistieke steun bij het uitbouwen van een nieuwe, innoverende functie in de stad, de Chief Resilience Officer, die de leiding van het plan neemt;
  • steun van experten voor het ontwikkelen van een strategie;
  • toegang tot oplossingen, ondersteuners, NGO’s, private en publieke partners, die hem kunnen helpen bij het ontwikkelen en realiseren van de resilience strategie;
  • het lidmaatschap van een globaal netwerk van de verschillende steden om van elkaar te leren en elkaar te helpen.

17 Europese steden maken deel uit van dit netwerk: Athene, Barcelona, Belfast, Belgrado, Bristol, Den Haag, Glasgow, Lissabon, Londen, Manchester, Milaan, Parijs, Rome, Rotterdam, Tsilisi, Thessaloniki en Velji.

Deze 100 steden ontwikkelen een “resilient strategy”, waarbij het gaat om het versterken van hun veerkracht als antwoord op de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21e eeuw.

Elke stad stelt hiervoor een Chief Resilient Officer (CRO) aan, een topadviseur toegevoegd aan de burgemeester van de stad. Hij zorgt voor het uitdragen van de strategie naar NGO’s, publieke en private partners en deelt kennis en know-how met andere steden. Hij heeft bovendien toegang tot allerlei hedendaagse oplossingen en ontwikkelt op basis daarvan een programma dat een bijdrage levert aan een veerkrachtige stad. Het is belangrijk te vermelden dat de CRO een verbindingsfiguur is, die mensen en middelen samenbrengt.

Het programma van een resilient city valt grotendeels uiteen in vier actiegebieden: veerkrachtige burgers, veerkrachtige infrastructuur, veerkrachtig leiderschap en een veerkrachtige economie.

100 Resilient Cities
Rockefeller Foundation
100 Resilient Cities Framework