Art2work: nieuwe kansen voor kansarme/rijke jongvolwassenen

  • 12 juli 2018

De strijd tegen de jeugdwerkloosheid in Brussel is de grootste maatschappelijke uitdaging waarmee de hoofdstad van Vlaanderen wordt geconfronteerd. De werking en partnerships van Art2Work kunnen de aanzet zijn voor een nieuwe en creatieve dynamiek in deze strijd. Om die reden ondersteunt het Vlaamse beleidsveld Brussel het deelproject Story2Work sinds 2016 aan de hand van een impulssubsidie (30.000 euro per jaar). Via de subsidielijn “Projecten voor Brussel” kunnen o.a. participatiebevorderende, stadsinnovatieve projecten worden gefinancierd die het Brusselse stedelijke netwerk versterken.

Na het wegtrekken van de industrie ging het bergaf met de Brusselse kanaalbuurten. Investeerders en projectontwikkelaars toonden weinig interesse om in de kanaalzone te investeren, de werkloosheid in de buurten was zeer hoog, het industriële patrimonium werd niet onderhouden met veel verloedering tot gevolg. Sinds een twintigtal jaar begint het tij langzaam te keren. Het Brussels gewest bundelde al haar krachten om de ontwikkeling van de kanaalzone tot het speerpunt van haar beleid te maken. De Belle-Vue site was zo’n een stadskanker. Belle-Vue vestigde zich in 1968 aan de Henegouwenkaai in Sint-Jans-Molenbeek. Hier bevond zich voor 1842 al een brouwerij. In 1990 nam Interbrew Belle-Vue over maar in 1996 vielen de industriële activiteiten stil in Molenbeek. Het bedrijf verhuisde naar Sint-Pieters-Leeuw.

Inmiddels is de Belle-vue site bijna helemaal vernieuwd. Interessant is dat zowel publieke middelen (Europese fondsen, federale, regionale en lokale middelen), als privé-kapitaal werden ingezet. Uniek is de stadsmoestuin die achteraan is ontwikkeld. Er is gekozen voor een mix aan duurzame initiatieven die zowel aandacht schonken aan de behoeftes die er waren in de buurt, als het aantrekken van nieuwe functies: een museum, opleidings- en tewerkstellingscentra en horeca. Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven voor moeilijke doelgroepen kregen hier veel ruimte

In 2007 richtte Wim Embrechts, manager en de creative director, Art2work op in de brouwerij Belle-Vue. Art2work is grotendeels ontstaan vanuit een sociaal-economisch gegeven: een veel te hoge werkloosheid bij de laagopgeleide Brusselse jongeren, een vraag naar werknemers die kunnen en willen werken bij de werkgevers, maar ook een reële kloof tussen het aanbod en de vraag op een arbeidsmarkt die steeds veel­eisender wordt. Als gevolg van de werken van de gemeente Molenbeek moest de vzw in 2012 het Belle-Vue schip verlaten. Maar sinds 2016 vestigde Art2work zich terug op van de vernieuwde Belle-Vue Brouwerij. De vierde verdieping is er nu de draaischijf van een jong opleidingsproject.

Het doel is om een flexibele en creatieve plek aan te bieden voor jongvolwassenen (van 18 tot 30 jaar) zonder diploma, die bij de maatschappij willen horen, wilskracht en talenten hebben die ontgonnen en ontwikkeld moeten worden, die iets van hun leven willen maken en een inkomen zoeken. Jongeren worden aangesproken op het terrein of gevonden via het lokale netwerk. Jongeren die reeds een traject hebben afgelegd worden ook ingezet als ambassadeur. Drie keer per jaar wordt er voor zes weken door twaalf jongvolwassenen een groepstraject afgelegd. Ze worden begeleid en ondersteund door coaches. Coaches worden aangesproken of bieden zichzelf vrijwillig aan.

Art2work bestaat uit diverse onderdelen: eerst is er Coach2start voor wie vooruit wil komen. Dit is een begeleiding op maat, waarin tijd wordt genomen om na te gaan wat de jongeren drijft, wat hun passies zijn. Ze leren er de dingen anders zien en leren er van elkaar.

Aan het einde van het traject Coach2start wordt samen nagedacht welke richting de jongere verder wil inslaan. Daarna kan zij of hij kiezen uit drie programma’s binnen Art2work: Technics2start, Job2start Of Bus2start.

 Technics2start: Dit is een springplank naar werk. De jongere kan hiermee een ervaring met teamwerk in een technische en logistieke sector opdoen.

  • Job2start: hier wordt samen gezocht naar een startjob op maat van de jongere. Een programma wordt opgezet in nauwe samenwerking met partnerbedrijven.
  • Bus2start: de jongere wordt ondersteund om een eigen zaak te beginnen. Een programma wordt doorlopen voor wie niets liever wil dan een eigen zaak starten.

Op dezelfde étage is ook Office2start gevestigd . Hier is ruimte voor creatieve plantrekkers en artistiek geweld met diverse achtergronden (onderzoekers, designers, mediawerkers, ingenieurs, ICT’ers, kunstenaars, …) van overal die een flexibele en fijne werkplek zoeken.

Office2start is een gedeelde werkplek om een eigen zaak te starten. Dit is een ruimte die goesting geeft, met een ‘Belle Vue’ en talloze ontmoetingsmogelijkheden. Het is een plaats waar de jongeren advies krijgen, waar contacten worden gebrouwen en waar netwerken ontstaan. Voorop staat dat het een plaats is voor uitwisseling en delen.

Hiernaast heeft Art2work ook Story2work ontwikkelt: bijzondere verhalen worden er verzameld, gedeeld en geschreven. Bij Story2work verzamelen ze inspirerende, boeiende, onverwachte, onthullende verhalen, over mensen die nieuwe richtingen inslaan, nieuwe kansen grijpen, zich ontplooien… . Ze delen deze verhalen die nieuwe horizons openen en die verankerd zijn in de realiteit van de stad. Ook schrijven ze nieuwe verhalen die kunnen leiden tot een theaterstuk, de publicatie van een boek, een artistieke installatie,… Producties die het grote publiek een andere kijk bieden op de rijkdom van Brussel.

Naast Art2work bevinden zich op de Belle-Vue site nog het een museum, het MIMA (Millenium Iconoclast Museum of Arts), twee hotels, de ‘Espace Hôtelier Belle-vue’, een sociaal restaurant Bel’Mundo en een moestuin.

Atlas Canal

Art2work

Art2work neemt zijn intrek in de malterie Belle-Vue

 

MIMA

Het MIMA (Millenium Iconoclast Museum of Arts) museum bevindt zich ook op de site. 1300m² tentoonstelling verdeeld over 4 verdiepingen. Het is een museum gewijd aan ‘urban art to culture 2.0’. Concreet wil MIMA een permanente tentoonstelling en twee tijdelijke tentoonstellingen per jaar voorstellen. Op de bovenste verdieping is er toegang tot twee terrassen die u een prachtig uitzicht op Brussel geven.

Meininger Hotel

Dit is het eerste Brusselse hotel met zicht op het kanaal. Bij de renovatie hebben de projectontwikkelaar Jean-Paul Pütz en het architectenbureau A2M ervoor gekozen om het industriële aspect van het gebouw te bewaren, met de ruwe plafonds, buizen die over de muren lopen, dikke muren, brede gangen en een woud van zuilen. Maar wel met hoge normen op het gebied van duurzaam bouwen. Voor de decoratie is resoluut gekozen voor streetart.

Espace Hôtelier Belle-vue

In de voormalige stallen van Brouwerij Belle-Vue is er een driesterren hotel met 29 kamers, waar studenten vanaf de zomer van 2014 hun kennis in de praktijk kunnen brengen. De oude mouterij biedt plaats aan een opleidingscentrum, de Mission Locale die de opleiding verzorgt, een sociaal restaurant en een afdeling van het OCMW. In Hotel Belle-Vue worden ongeveer 120 personen opgeleid in de diverse facetten van toerisme, catering en hotelwezen, huishoudelijke en receptietaken. Leerlingen worden ook aangemoedigd om hun kennis op het gebied van talen, wiskunde en IT op te vijzelen, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De laatste fase is gericht op het vinden van een baan, zoals een cv opstellen, een motivatiebrief schrijven, sollicitatiegesprekken oefenen en daadwerkelijk zoeken naar een baan.

Atelier Groot Eiland

Atelier Groot Eiland wil via tewerkstelling en arbeidszorg de meest kwetsbare Brusselaars aan een zinvolle job helpen met het oog op maatschappelijke integratie.

In het restaurant Bel’Mundo leren kandidaten de stiel met het oog op maatschappelijke integratie. Een ander atelier is schrijnwerkerij Klimop, dat zorgde voor het warme, Scandinavische interieur van recuphout.

Atelier Groot Eiland startte in 2015 met het aanleggen van een moestuin achter de gebouwen van de oude BelleVue brouwerij op de Henegouwenkaai. De tuin is 1500 m2 groot en biedt naast vijftig groentebedden ook plaats aan een serre en enkele kippen. Bel Akker is een sociaal project. Voor het zaaien, wieden en oogsten doen we beroep op vrijwilligers