Stadsvernieuwing in Vlaanderen

'Stadsvernieuwing in Vlaanderen, Ontwerpend onderzoek en capacity building', verschenen in 2008, maakt de balans op van zes jaar conceptsubsidie. Het boek brengt een kritisch relaas van een aantal (toen) recente stadsvernieuwingsprojecten in Vlaamse stedenen  kadert deze in Europees perspectief en reikt aanbevelingen aan voor de toekomst van het stedenbeleid in Vlaanderen.