Nieuws

  • 6 juni 2019
bondgenoten

Netwerken voor een meer inclusieve samenleving: bondgenotenmethodiek

10 jaar geleden ontwikkelde de Nationale Politie Nederland (NPN) de ‘bondgenotenmethodiek’. Dit is een netwerkmethodiek die verbinding creëert tussen politie, overheid en burgers. Hiermee wil de Nationale Politie Nederland sociale onrust voorkomen en managen.
cover publicatie conceptsubsidie
  • 6 juni 2019

15 jaar conceptsubsidie onder de loep

Een renner die tweede is geworden in een wedstrijd, zie je zelden breed glimlachend op het podium staan.
radicalisering
  • 27 mei 2019

Studienamiddag sociale cohesie

Op dinsdag 26 maart 2019 vond de studienamiddag ‘Sociale Cohesie’ in Kazerne Dossin plaats. Deze studienamiddag, georganiseerd door het Team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur, stond in het teken van de databank sociale samenhang.
vergadering conceptsubsidie grote groep
  • 22 maart 2019

Studienamiddag publicatie conceptsubsidie - 29 april 2019

De conceptsubsidie stadsvernieuwing is bij onze steden een begrip van kennis- en capaciteitsopbouw rond stadsontwikkeling geworden. Het afgelopen anderhalf decennium leverde meer dan zestig conceptstudies op.
Schoolverkeer AIV
  • 6 juni 2019

Helikopterouders en hun taxi’s

Scholieren voeren al maanden in veel West-Europese landen actie om het klimaat hoger op de politieke agenda te plaatsen en voor een strenger klimaatbeleid.
fietsers
  • 2 april 2019

Lancering thematische oproep stadsvernieuwing 2019

Voor de derde keer lanceert de minister bevoegd voor stedenbeleid in het kader van stadsvernieuwing een thematische oproep . Jaarlijks trekt de Vlaamse overheid 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten.
Afbeelding groene brug
  • 22 maart 2019

Actualisatie indicatoren groenaanbod

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft de indicatoren die het groenaanbod voor alle Vlaamse steden en gemeenten in kaart brengen, geactualiseerd.
Slim in de Stad Smart Flanders
  • 6 juni 2019

Gesubsidieerde projecten oproep 'Slim in de Stad' 2018

Op 7 mei organiseerde het team stedenbeleid een studiedag over hoe data en technologie aangewend worden om beleidsbeslissingen te onderbouwen én te nemen. Met het Smart Flanders-programma wordt er volop ingezet op (linked) open data en slimme toepassingen.
VORK voor en na
  • 25 maart 2019

VORK

In 2017 ontving de stad Kortrijk in het kader van de eerste oproep “Investeringen in sociale infrastructuur” een subsidie voor de realisatie van ‘VORK, Gecombineerd project met opleiding en activering van keuken- en zaalpersoneel, volksrestaurant, kinderopvang en zorgloket’.
radicalisering
  • 27 februari 2019

Een databank vol ideeën om polarisering aan te pakken

Hoe kun je als lokaal bestuur polarisering tussen en binnen bevolkingsgroepen voorkomen of aanpakken? Hoe versterk je op buurt- en wijkniveau de sociale cohesie? En welke concrete interventies kun je hierbij inzetten?
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad