Nieuws

  • 23 augustus 2017
Tijdelijk anders bestemmen

Colloquium Tijdelijk anders bestemmen

Op 11 oktober 2017 organiseert team stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur een studiemoment over tijdelijk anders bestemmen. In het brede kader van de ontwikkeling van de gemeente/stad kan het tijdelijk anders bestemmen van terreinen en gebouwen een belangrijke rol spelen, dit zowel in het co-productieve en participatieve proces van een stadsontwikkelingsproject als in een eerste concrete stap van de verdere ontwikkeling van een gebouw/gebied. Ondanks het feit dat tijdelijk anders bestemmen niet nieuw is, twijfelen heel wat gemeenten en steden. Onbekend maakt onbemind. De deelnemers aan het colloquium krijgen aan de hand van concrete voorbeelden uitgebreid antwoord op het waarom, wat en hoe van een tijdelijke invulling.
sociale infrastuctuur
  • 7 juli 2017

Minister Homans lanceert oproep 2017 voor investeringen in sociale infrastructuur.

Vandaag lanceert Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans een oproep 2017 voor investeringen in sociale infrastructuur. Deze oproep kadert in de beleidsvisie van zowel het Vlaamse Stedenbeleid als deze van het Vlaamse Beleid Armoedebestrijding. Tot maandag 16 oktober 2017 (17u) kan elke centrumstad of de Vlaamse Gemeenschapscommissie projecten indienen.
stadsmonitor
  • 26 juni 2017

Visie op leefbare en duurzame steden geactualiseerd

In maart 2018 verschijnt de zesde editie van de Stadsmonitor. Die gaat na of de steden in een leefbare en duurzame richting evolueren. Aan de basis van de indicatorenset ligt een visie op leefbare en duurzame steden, die dateert uit 2004. Maar onze samenleving staat niet stil.
participatie
  • 22 juni 2017

Kinderen en jongeren krijgen stem

Een nieuwe uitdaging voor planners en beleidsmakers. Stilaan groeit het besef in Schotland dat kinderen en jongeren amper of geen inspraak hebben in het planningsproces. Een hervorming van het planningssysteem dringt zich op. Dr. Jenny Wood van de Heriot Watt Universiteit in Edinburgh formuleerde vijf aanbevelingen om de participatie van kinderen en jongeren bij het planningsproces te versterken. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 1989 vormt haar uitgangspunt. Het verdrag bundelt de rechten van alle kinderen over de hele wereld, ongeacht de huidskleur, religie of het geslacht. Het erkent de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van kinderen. Het recht op participatie is één van de vier leidende principes.
Smart Flanders
  • 7 juli 2017

Studenten werken met real-time data aan oplossingen voor parkeeruitdagingen in steden.

Het Smart Flanders-programma wil centrumsteden ondersteunen om met real-time data oplossingen te creëren voor stedelijke uitdagingen. In een eerste datapiloot gaan steden in samenwerking met IMEC vzw parkeerdata ontsluiten.
cover boek
  • 22 juni 2017

Het gezin in Vlaanderen 2.0

Wat is een gezin? Vijftig jaar geleden konden we die vraag vrij eenvoudig beantwoorden. Ondertussen evolueerde de maatschappij enorm. Mensen volgen niet langer de voorgeschreven paden. De levensloop wordt steeds complexer en ook gezinnen zijn meer divers dan vroeger.
Prijswinnaar editie 2016
  • 22 juni 2017

Vlaams minister Homans lanceert de ‘Slim in de Stad-prijs’ 2017

Vandaag lanceert Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans een nieuwe editie van de ‘Slim in de Stad-prijs’. Met die prijs wil minister Homans de centrumsteden aanzetten om na te denken over hun grote maatschappelijke uitdagingen. “We dagen de steden uit om innovatieve ideeën en concepten te bedenken die bijdragen tot de evolutie van onze Vlaamse centrumsteden tot Smart Cities”, aldus Vlaams minister Homans.
Afbeelding groene brug
  • 26 juni 2017

Thematische oproep stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing heeft er een klein zusje bij: de thematische oproep. Vanaf dit jaar subsidieert Vlaanderen thematische stadsver­nieuwings­projecten. Het thema voor 2017 is ‘Groen in de stad’.
materialenbeheer
  • 22 juni 2017

Subsidies duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) subsidieert jaarlijks (inter)gemeentelijke projecten die op een innovatieve manier aan de slag gaan met duurzaam materialenbeheer. Daarmee willen ze de circulaire economie in steden en regio's stimuleren. Innovatieve projecten vormen een aanvulling op een gedegen afvalinfrastructuur.
verticaal groen
  • 14 juni 2017

Stadsvernieuwing: thematische oproep 2017

Minister Homans lanceert voor het eerst een oproep voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Het thema voor 2017 is GROEN IN DE STAD.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad